با سلام
در مورد اشکلات شفافیت 3 تا مثال خواستم یعنی اینکه در چه مواقعی transparency خوب نیست.
ممنون