سلام وقت بخیر.من در مورد معیار inter section,manhatan,m-path distance. مطالب و مقایسه بین اون ها رو میخواستم تشکر