سلام خسته نباشید من فیلم آموزشی را از شما تهیه کردم ولیکن چند تا dll برای stimulsoft می خوام نمی تونم تهیه کنم براتون امکان داره اینجا بذارید :
stimulsoft.reports

stimulsoft.controls
stimulsoft.controls.win
stimulsoft.reports.check
stimulsoft.reports.design