سلام.ببخشید من در سیمولینک متلب با استفاده از دوتا سیگنال PRBS باید یک مدولاسیون 4-PAM بسازم
دو تا سیگنال رو ساختم و با بلوک SIMOUT به workspaceمتلب منتقل کردم ولی الان نمیدوم چطور از مجموع
این دوتا سیگنال 4-PAM رو بسازم؟
و اینکه برای ساختن مدولاسیون on-off keying با استفاده از SHF باید چیکار کنم؟