سلام. قسمت slope در این نرم افزار پس از مدلسازی و انجام مراحل، می خواهم آنالیز کنم ارور میده که Solve cancelled by a user. چی کار باید کنم؟