در این بخش موضوعات پیشنهادی مختلفی در حوزه های هوش مصنوعی ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری ، کنترل ، الکترونیک ، مخابرات ، برق قدرت ، بازی سازی و مهندسی پزشکی ارائه می شود که شما کاربران گرامی می توانید از آنها در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله های علمی استفاده کنید.
موضوعات پیشنهادی:

 1. افزایش گذردهی در شبکه مش بی سیم (Wireless Mesh Network - WMN) با استفاده از تکنیک های تخصیص کانال با الگوریتم ژنتیک – حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات ، شبکه
 2. ردیابی مانور هدف با فیلتر کالمن خطی (Linear Kalman filter - LKF) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل
 3. ردیابی مسیر سیستم با انواع فیلتر کالمن UKF و EKF با IMM - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل
 4. رابط شبکه WECS با PMSG و اینورتر چند سطحی NPC - حوزه کاری: الکترونیک ، مخابرات ، برق قدرت
 5. ردیابی هدف با روش هایUKF ، EKF و PF با مقایسه عملکردی آن ها مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات بهینه (PSO) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل
 6. تعادل نش در تئوری غیر مشارکتی بازی ها با الگوریتم KGCP - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل ، مخابرات
 7. تشخیص هرزنامه (SPAM) مبتنی بر رویکرد ماشین بردار پشتیبان (الگوریتم SVM) و الگوریتم ترکیبی فاخته و ازدحام ذرات بهینه (Cuckoo - PSO) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 8. شناسایی کودکان استثنایی در سنین پایین با قواعد فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک کوانتومی (Quantum genetic algorithm - QGA) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 9. پیش بینی فارغ التحصیلان دانشگاه در یک سال مبتنی بر طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان (الگوریتم SVM) و نظریه آشوب (Chaos Theory) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 10. طبقه بندی سبک موسیقی از لیست فایل ها با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم ژنتیک (GA) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 11. سیستم پیشنهادی ارائه دهنده هزینه لپ تاپ مبتنی بر درخواست کاربران با الگوریتم نزدیک ترین همسایه (KNN) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 12. کاهش زمان های اجرای روندهای جبرخطی پایه ای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA) با نسخه ترکیبی CPU-GPU - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 13. طراحی مدل شش درجه آزادی برای وسیله نقلیه خودکار REMUS زیر آبی با الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل
 14. تعامل در نرم افزار های خود تطبیقی (Adaptive software) برپایه درخت های تصمیم گیری (Decision Tree) - حوزه کاری: نرم افزار
 15. پیش بینی اشریشیا پروموتر ژن در ژنتیک انسان مبتنی بر الگئریتم ماشین بردار پشتیبان دوقلو (Twin Support Vector Machine) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، مهندسی پزشکی
 16. طبقه بندی بهینه عناوین داستان ها بر اساس سبک مبتنی بر منطق فازی (Fuzzy Logic) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 17. پیش بینی میزان رضایت افراد از خودرو برپایه ویژگی های آن مبتنی بر منطق فازی (Fuzzy Logic) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 18. پیش بینی بازیکنان فوتبال برای دعوت به تیم ملی بر اساس ویژگی ها با الگوریتم بهینه سازی فرهنگی (Cultural Algorithm - CA) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 19. شناسایی و تشخیص افراد سیگاری بر اساس الگوهای تکراری برپایه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayes) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 20. کنترل چراغ راهنمایی برپایه منطق فازی (Fuzzy Logic) و کنترلر LQR بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، کنترل
 21. پیش بینی استفاده از دوچرخه در شهر در یک ماه برپایه رگرسیون فازی (Fuzzy regression) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 22. پیش بینی پوشش ریسک بیمه سبد سرمایه مبنی بر نظریه آشوب (Chaos Theory) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، فناوری اطلاعات
 23. شناسایی عملکرد کاراکترها در بازی های کامپیوتری در صحنه های پُرازدحام مبتنی بر الگوریتم های ترکیبی هوش ازدحامی (Swarm Intelligence) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، بازی سازی
 24. پیش بینی تغییرات آب و هوایی برپایه درخت تصمیم فازی (Fuzzy Decision Trees) و الگوریتم مدل مخفی مارکُف (Hidden Markov Model - HMM) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 25. پیش بینی مهاجرت انسان ها بعد از وقوع بلایایی طبیعی در یک منطقه بر پایه نظریه آشوب (Chaos Theor) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات
 26. شناسایی و تشخیص شخصیت های اصلی کارتون ها برپایه یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) و فیلتر گابور بهبود یافته (Gabor filter) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 27. پیش بینی بُرد و باخت آنلاین بازی تخته (Backgammon Game) مبتنی بر الگوریتم اتوماتای یادگیر سلولی (Cellular Learning Automata - CLA) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار ، بازی سازی
 28. کشف اطلاعات از روند نام گذاری نوزادان در ایران برپایه دانش قبلی مبتنی بر منطق فازی (Fuzzy Logic) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 29. کشف تقلبی بودن وب سایت ژورنال های مدعی زیرمجموعه سازمان ISI برپایه درخت تصمیم فازی (Fuzzy Decision Trees) برپایه رگرسیون ژنتیکی - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار
 30. تخمین میزان استقبال مردم از یک فیلم برپایه شبکه اِلَستیک رگرسیون (Elastic Regression Network) مبتنی بر مجموعه فازی (Fuzzy Set) - حوزه کاری: هوش مصنوعی ، نرم افزار