سلام وقت بخیر میخوام در پروژه ای که نوشتم اطلاعات یک دیتا گرید ویو رو با گذاشتن دوتا دکمه با یک دکمه به دیتا بیس XAMPP) mysql ) اضافه کنه و با زدن دکمه دیگه به فای اکسل اضافه کنه یا خروجی اکسل بده از اون دیتا گرید ویوم