با استفاده از زبان ++c برنامه ای بنوسید که الگوریتم جستجوی سطحی bfs را پیاده سازی کند.