سلام میخوام برای فرمم در اکسس یک دکمه پرینت بذارم
وقتی دکمه میذارم و وارد پنجره کامنت باتون ویزارد میشم و گزینه پرینت یا پرینت پریویو ریپورت انتخاب و به پنجره بعدی میرم که باید دیتابیس انتخاب کنم نام دیتابیس نمایش نمیده! علتش چیه؟