سلام
چرا وقتی دیتابیس که در حالت دیزاین ویو باز میکنم حالت ریدونلی داره نمیشه فیلدی اضافه یا کم کرد و پرایمیری کی هم غیرفعال است؟