سلام
برنامه نوشتم 4تا تکس باکس داره اطلاعات وارد میکنی صفحه وب با WebBrowser1 باز میشه و فیلدهای آن پر میشود و ورود میکند
حالا میخوام از صفحه وب باز شده اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی دریافت کنم و به تکس باکس فرم دلفی انتقال بدم تو این قسمت گیر کردم