برای تعریف ولتاژ سینوسی در نرم افزار Proteus می توانید از منبع تولید ولتاژ (Voltage Source) استفاده کنید و مقدار آن را به صورت سینوسی تنظیم کنید. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله اول: در نوار ابزار، بر روی دکمه منبع یا Source کلیک کنید و سپس منبع تولید ولتاژ (Voltage Source) را انتخاب کنید.
مرحله دوم: منبع تولید ولتاژ را در نوار ابزار انتخاب کرده و سپس در قسمت کاربردی (Schematic) صفحه کلید را کلیک کنید تا یک نماد منبع تولید ولتاژ به صفحه کلید اضافه شود.
مرحله سوم: در پنجره خصوصیات (Properties)، در قسمت AC ولتاژ، مقدار RMS و فرکانس (Frequency) ولتاژ سینوسی را تنظیم کنید. برای مثال، برای یک ولتاژ سینوسی با مقدار RMS برابر با 5 و فرکانس 50 هرتز، باید مقدار RMS را برابر با 5 و فرکانس را برابر با 50 تنظیم نمایید.
مرحله چهارم: برای تنظیم فاز ولتاژ سینوسی، در قسمت Phase، مقدار فاز (Phase) را به درجه وارد کنید. به طور پیش فرض، فاز برابر با صفر درجه می باشد.
مرحله پنجم: در نهایت، با کلیک بر روی دکمه OK، تنظیمات ولتاژ سینوسی را ذخیره کنید و منبع تولید ولتاژ را به مدار خود اضافه کنید.
با انجام این مراحل، ولتاژ سینوسی با مقدار RMS و فرکانس مشخص و با فاز دلخواه تعریف خواهد شد.