سلام...خسته نباشین...
من سورس کد برنامه ای رو تو سی نیاز دارم که بازی حدس کلمه هستش...توضیحات کلی در زیر:
بازی حدس کلمه...
اضافه کردن کلمه...
حذف کلمه...
تنظیمات(آسان...متوسط...سخت)
آسان:زمان زیاد60 ثانیه...طول کلمه کوتاه...تعداد خطاای مجاز نسبتا زیاد مثلا 10
متوسط:زمان متوسط40 ثانیه...طول کلمه متوسط...تعداد خطاهای مجاز متوسط مثل 8
سخت:زمان کم30 ثانیه...طول کلمه بلند...تعداد خطاهای مجاز کم
زمان و تعداد خطاها متناسب با بازی می توان کم یا زیاد کرد فرضی اند
ممنون می شم اگه بنویسین خیلی لازم دارم