سلام تو matlab یه برنامه نوشتم اما نمی دونم چطور ازش استفاده کنم می خوام تو IC ARM این کاو کنم