سلام.

می خواستم بپرسم شما در مورد نامرتب شدن بسته های RTP در VOIP و اثر آن در کیفیت صوت اطلاعی دارید؟
...... یعنی آیا چنین اتفاقی در ارتباط VOIP مثلا در محیط آپنت عادی بنظر می رسد؟ و اگر پدیده ای عادی است چطور این بسته های نامرتب دوباره مرتب(Reordering Packets) می شوند؟