سلام. ازمباحث قالب ها و ارث بری در زبان سی پلاس پلاس چند تا مثال میخواستم لطفا از دوستان هر کی بلد است کمک کنه ممنون.