باسلام
دنبال چند مثال درباره سیکل ماشین در پردازنده های 8086 هستم. مثل سیکل ماشین دستور push و pop