دوستان کسی اگه میتونه به سوال من جواب بدهف اینکه در سیمولینک چجوری میتونم از یک سیگنال وروردی انتگرال بگیرم و به من عدد بده؟ مثلا از یک سیگنال سینوسی از صفر تا 2pi انتگرال بگیره و در نتیجه به من عدد صفر رو بده.