چه طور میشه از طریق هندل به اشیا داخل پنجره ها ارتباط برقرار کرد برای مثال آدرس بار مرورگر فایر فاکس هندل و اسم کلاس هارو داریم و میخواهیم از تکست باکس داخل برنامه متن مورد نظر را به ادرس بار فایر فاکس یابفرستیم یا به تکست باکس برنامه دیگر دست رسی داشته باشیم لطفا نمونه کد بدهید (vb.net ,#c, vb6)