سلام
دنبال کدهای متلب جهت کلاس بندی داده های حاصل از پردازش تصاویر ماموگرافی با روش انفیس هستم
مرسی