سلام مفهوم مدل حسی در شبکه های حسگر بی سیم چیه؟ در زمینه پوشش شبکه های حسگر چه مدل های حسی دیگه داریم؟ با تشکر