در پروژه فشرده سازی سیگنال ecg با عبارت atc برخورد کردم ولی متاسفانه کاربردش رو نمیدونم و در منوی راهنمای متلب هم نیست لطفا اگر اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید.

Den_sig = sgolayfilt(N_sig,15,17)
a = atc(DeN_sig,0.005)