جهت غیر فعال کردن کلیک راست ماوس از تکه کد زیر می تونید استفاده کنید.
کد:
	
	<script language=&quot;JavaScript&quot;>
	var message=&quot;شما مجاز به استفاده از این بخش نمی باشید!!!&quot;;
	function cLick_All() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
	function clickDis(e) {if
	(document.layers||(document.getElementById&&!docum ent.all)) {
	if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
	if (document.layers)
	{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document. onmousedown=clickDis;}
	else{document.onmouseup=clickDis;document.oncontex tmenu=cLick_All;}
	document.oncontextmenu=new Function(&quot;return false&quot;);
	</script>