سلام من می خوام بسته های ارسالی از یک گره به سینک رو کاهش بدم. یعنی اینکه زمان ارسال همواره عدد ثابتی نباشه بلکه بتونم در طول اجرا این زمان رو تغییر بدم. چه نوع ترافیکی بهتر جواب می ده؟ Exponential, CBR و ... آیا باید برای ارسال بسته کد نویسی کنم یا اینکه استفاده از یه نوع ترافیک کافی هستش؟ با تشکر