سلام. آیا با استفاده از ns2 و در شبکه های سیمی میتوان به نودها قدرت پردازشی اختصاص داد؟ بطوریکه هر نود، پردازنده ای با صف مجزا داشته باشه که درخواست های ورودی در اون صف قرار بگیرند. آیا میشه چنین چیزی رو در ns2 شبیه سازی کرد؟ در غیر اینصورت آیا شبیه ساز مناسب تری برای این کار وجود داره؟