با سلام و عرض ادب من روی پیاده سازی الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی در شبکه های حسگر مطالعه می کنم. کسی کد متلب برای این موضوع داره؟ یه کدی میخوام که خروجیش مثل این عکس باشه
sink wsn - خوشه بندی سلسله مراتبی
کسی هست مرا یاری کند؟