سلام الان از کامپیونت "مدیریت مطالب k2" استفاده میکنم. سوال اول :میخواهم وقتی مطلب ارسال میکنم بصورت اسلاید در قسمتی که در ماژول ها برایش تعریف کرده ام نمایش دهد اما نمیشود و سوال دوم : وقتی مطلب میخواهم با k2 ارسال کنم میخواهم بصورت لیستی و کامل نمایش دهد باید چکارکرد ؟ تصویر ذیل نمونه (اشتباه میباشد و میخواهم خود محتویات را در صفحه نمایش دهد) http://s6.uplod.ir/i/00822/g5wmkcgofruc.jpg