اصطلاحات مورد نیاز پژوهشگر

Article (مقاله):
به مقالات علمی گفته می شود.
Paper:
مقاله علمی که در یک ژورنال پذیرفته چاپ شده است.
Proceeding:
مقالاتی که در یک کنفرانس ارائه و یا پذیرفته شده اند و در لیست مقالات کنفرانش قرار گرفته اند.
Best papers :
مقالاتی که در کنفرانش برتر شناخته میشوند بعد از آن در مجلات isi به چاپ میرسند.
Regular issue:
شماره مجله که ممکن است ماهانه یا سالانه به چاپ برسد.
Special issue:
شماره ی ویژه مجلات که جدا از شماره ی معمولی چاپ می شوند.
Final version:
نسخه ای از مقاله است که برای آخرین بار توسط نویسنده یا نویسندگان آن ویرایش می شود.
Blind review:
نوعی داوری بی طرفانه در ژورنال های علمی است که از ذکر نام نویسندگان در مقاله و ارائه به داوران جلوگیری می شود.
Hot Papers:
نوعی مقالات علمی هستند که به دلیل ارزش بالا و ارائه مطلب علمی جدید بلافاصله پس از چاپ مقاله مورد مطالعه بسیاری قرار میگیرند
Template:
الگویی که مقاله طبق آن میبایست نوشته شود.
Affiliation:
نام و نام خانوادگی نویسنده به همراه نهاد علمی وابسته
Corresponding author:
یکی از نویسندگان مقاله که ارسال مقاله isi و submit مقاله به عهده اوست .
(TPC) Technical Program Committee:
کمیته ای که برای یک کنفرانس برنامه ریزی علمی می کند.
Registration fee:
هزینه لازم برای شرکت در یک کنفرانش و چاپ مقاله.
Early registration:
هزینه ای برای شرکت در کنفرانش هاست که چون زود تر از موعد مقرر پرداخت میشود کمتر از هزینه اصلیست.
Extra page charge:
اگر تعداد صفحات مقاله isi ارسالی از تعداد صفحات استاندارد بیشتر باشد برای چاپ مقاله به ازای هر صفحه اضافی میبایست مبلغی پرداخت شود
Review Paper:
به مقالات مروری معروفند توسط افراد متخصص در هر حوزه ی علمی نگارش شده و به نقد یا بررسی مقالات متعدد در همان حیطه می پردازد.
آشنایی به چند اصطلاح و نکته دیگر در نوشتن مقاله isi :
ارجاع به خود یا Self-Citation چیست؟
یعنی منابعی که پژوهشگر در مقاله isi خود ذکر میکند حاصل پژوهش های خودش باشد و یک منبع بین المللی نباشد ارزش و اعتبار مقاله آن فرد کاهش پیدا میکند.
ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟
این ضریب و درجه مربوط به مجله است نه نویسنده یا مقاله ISI . در واقع این ضریب ارجاعات به مجله را نشان میدهد به عنوان مثال اگر در سال 93 تعداد 31 ارجاع به مجله شده باشد و در سال 94 تعداد 21 ارجاع و در سال 95 تعداد 42 ارجاع برای به دست آوردن ضریب تاثیر مجله میبایست 52/42 را محاسبه نمود و در نتیجه ضریب تاثیر مجله 0.8 خواهد بود.
ISC چیست؟
پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی است که همچون ISI دارای مقالات دانشمندان است و در ایران پایگاه دارد.
برای چاپ مقاله خود باید با اصطلاحات زیر آشنا باشید تا به مشکل نخورید .