انتخاب موضوع پایان نامه مناسب بسیار مهم و تأثیرگذار میباشد. موضوعی که انتخاب میکنید تا مدتی یا حتی تا آخر عمر همراه شما خواهد بود ! تحقیق و پایان نامه شما نشان دهنده علایق شماست و باید به این مسئله فکرکنید که بعد از فارغ التحصیلی چه استفاده ای از پایاین نامه و تحقیقتان خواهید کرد. به جای جستجو برای موضوع، به دنبال ایجاد یک موضوع جدید باشید. ممکن است بخواهید تحقیقاتی را که در زمینه کاری خود یا در واحدهای درسی کارشناسی یا ارشد انجام داده اید ادامه دهید. آیا موضوعی که انتخاب کرده ام مناسب است؟
از معیارهای زیر برای ارزیابی موضوع پایان نامه خود استفاده نمایید:

  • آیا به موضوعی که انتخاب کرده اید علاقه دارید؟
  • آیا در زمینه ادبیات پژوهشی اطلاعات و مهارت کافی را دارید؟
  • آیا موضوع انتخابی قابل مدیریت و انجام میباشد با توجه به محدودیت در زمان بندی و منابع اطلاعاتی در دسترس
  • آیا موضوعتان در محدوده توانایی و مهارت شما میباشد یا بسیار فراتر از توانایی های شماست؟
  • آیا موضوعتان، موضوع مشخصی در بین اصطلاحات تئوری و عملی میباشد؟
  • آیا موضوعتان منحصر به فرد است؟ (قبلا توسط فرد دیگری انجام شده یا نه)
  • آیا انتخاب این موضوع شما را به اهدافتان در آینده میرساند؟