با سلام

ایا در پیچیدگی زمانی طراحی الگوریتم مرتبه o(1)داریم یا خیر ؟ لطفا توضیح دهید