سلام .لطفا میشه یکم اطلاعات درباره این زبان بدید و dcl چه کاری دقیقا در این زبان sql انجام میدهد لطفا اگه کسی در این زمینه اطلاعاتی داره ر اختیارم قرار بده.