با سلام برای نوشتن pid با الگوریتم ژنتیک تابع هدف را چه طوری تعرف کنم برای کمترین اورشوت و خطای حداقل لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعاتی داره در اختیارم قرار بده. ممنون