درخواست معرفی کتاب و جزوه و مقاله لاتین یا فارسی و یا نرم افزاری در مورد در کنترل بهینه رشته کارشناسی ارشد برق و کنترل لطفا هر کسی هر منبع ایی یا جزوه و کتابی میشناسه معرفی کنه اگر کتاب هم معرفی کردید اگر میشه عکس جلد کتاب یا pdf آن برام ارسال کنید . با سپاس فراوان