چگونه میتوان در vb6 اندازه فرم براساس اندازه رزولیشن صفحه باز کرد مثلا اگر صفحه 1024*800 باشد فرم اساس ان باز شود
و اگر مثلا 1280 *800 باشد براساس ان فرم کل صفحه را بگیرد
ممنون و متشکرم