جزوه یا مقاله ای یا کتابی اگر در مورد 3 درس کنترل بهینه و سیستم های عیب یابی و کنترل تحمیل پذیر خطا و کنترل غیر خطی پیشرفته دارید برای من ارسال کنید. ممنونم