با سلام دوستان آیا کسی میتواند یک متغیر پایش فرایند را در متلب شبیه سازی کند در واقع توضیح کاملی اگر بخوام بدم یعنی با استفاده از داده های آموزشی که در اختیار داریم که حالت این کنترل فرایند را نمایش می دهد 1- مقادیر میانگین و سپس انحراف معیار را استخراج کنیم و بر اساس آن آستانه چارت شیبارت را محاسبه می کنیم ( برای انحراف معیار 3 حالت انحراف معیار ) بدست بیاوریم و طبق این مقادیر پایش آماری تک متغیره انجام میدهیم و در نهایت دادها را تست کنید که حالت معیوب ( Fualt) نداشته باشد. با تشکر لطفا پاسخ دهید.