distributed systems - سیستم های توزیع شده یا Distributed Systems چیست
برای سیستم های توزیع شده یا Distributed Systems تعاریف مختلفی وجود دارد. هیچکدام از این تعاریف به تنهایی کافی نمی باشد. در اینجا تعریف زیر را از (Tanenbaum 2007) عنوان می کنیم. هدف از این تعریف مشخص کردن خصوصیات سیستم های توزیعی می باشد.
یک سیستم توزیعی مجموعه ای از رایانه های غیر وابسته است که در دید کاربر به صورت یک سیستم یکپارچه و واحد نمایان می شود. این تعریف جنبه های مختلف مهمی را داراست. اولین جنبه این است که سیستم توزیع شده از تعدادی مولفه (یا رایانه) تشکیل شده است.
دومین جنبه بیان می کند که کاربران (افراد و یا برنامه ها) فکر می کنند که با یک سیستم واحد در ارتباط اند. این موضوع به آن معناست که مولفه ها باید با هم تعامل داشته باشند. چگونگی پیاده سازی این ارتباطات در دل سیستم های توزیعی نهفته است.
سیستم توزیع شده امکان برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی توزیع شده را فراهم می سازد. این ارتباط می تواند بین دو قسمت از یک برنامه ی کاربردی یا بین دو برنامه ی کاربردی متفاوت باشد. همچنین سیستم توزیع شده سعی می کند که تا جای ممکن تفاوت در سخت افزارها و سیستم عامل های مختلف را از دید برنامه های کاربردی پنهان سازد.
پروژه، مقاله و فیلم آموزشی مرتبط با سیستم های توزیع شده:
بهبود عملکرد شبکه LTE:
تشخیص نفوذ در رایانش ابری (پروژه به همراه سمینار):
تخصیص منابع توزیع شده در شبکه فمتوسل:
بهبود تخصیص مانع فرکانسی FFR در شبکه ۴G:
شبیه سازی شبکه ۳G:
فیلم معرفی رایانش ابری:
ارزیابی عملکرد برنامه های کاربردی در رایانش ابری:
ترجمه مقاله الگوریتم مقاوم در برابر خرابی و با راندمان بالا جهت ذخیره ابر توزیعی: