منظور از استخراج ویژگی در تبدیل ویولت کدام ویژگی ها هستند؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعاتی داره در این قسمت مطرح کنه تا استفاده کنیم ممنون.