سلام من می خوام یک برنامه بنویسم که یک سیگنال صوتی رو با نرخ 8192 سمبل بر ثانیه تولید کنم و صوت رو توی 4 ثانیه ذخیره کنم. ولی از دستور wavrecord متلب که استفاده می کنم ارور میده و میگه که این دستور از متلب حذف شده کسی می تونه راهنمایی کنه که چی کارکنم ؟ تشکر