فایل شبیه سازی رشته برق قدرت در خصوص بازگردانی شبکه برق بعد از فروپاشی رو نیاز دارم لطفا اگه از دوستان کسی این مورد رو داره در اختیارم قرار بدن ممنون