با سلام بنده یک مشکلی پیدا کردم در زمینه فراخوانی یک عدد از محیط سیمولینک یه محیط اسکریپ متلب . فرضا در محیط سیمولینک ران گرفته ایم و یک سری عدد ارقام بعنوان مثلا جریان و ولتاژ به صورت عدد محاسبه شده است- حال بنده میخواهم از این اعداد در محیط اسکریپ که برنامه نوشته ام استفاده کنم . نحوی فراخوانی این عدد چگونه است؟؟ حائز اهمیت است که بگویم این عددها را با display در محیط سیمولینک خوانده ام و با اسکوپ نیستند .