با سلام من یکی دو تا مقاله در مورد الگوریتم ژنتیک و رنگ آمیزی گراف میخوام البته لاتین نباشه بهتره من یکی دو تا پیدا کردم ولی نمیدونم از کجا دانلودشون کنم اینان: علیرضا محمدی و علیرضا خان تیموری، رنگ آمیزی گراف به کمک الگوریتم ژنتیک ناصر حیدری ، مساله رنگ آمیزی گرافها با الگوریتم ژنتیک.