با عرض سلام ،یوالی که دارم این است که بازی دوز یا سه دیس(اگه سه شکل یکسان را کاربر اول یا دوم پشت سر هم بیایند همان کاربر برنده است)را با کامپیوتر بخواهم بازی کنم چه طور نوشته میشود؟