سلام .وقتتون بخیر.یه سوال درمورد برنامه نویسی مالتی پاسکال داشتم .چطور میتونم این کد را با مالتی پاسکال بنویسم.PRAM=SM SIMD EREW
باتشکر
A:[0...n-1]
for j=0 to [logn2 ]-1 do
for i=0 to [n/2]-1 do in parallel
if(i mod 2j=0 and 2i+2j<n) then A[2i] <--A[2i]+A[2i+2j] end if end for end for