با سلام و خستنه نباشید در نرم افزار ise، زمانیکه میخواهم کد vhdl را شبیه سازی کنم، در قسمت شبیه سازی خروجی تغییری نمیکند و فقط چند خط ثابت مشاهده می شود. مشکل کجاست؟ با تشکر