کد ضرب دو ماتریس 100*100 با درایه های تصادفی به زبان های cuda, openCL,openMP/MPI رو نیاز دارم لطفا اگه کدش رو دارید اینجا بدین ممنون