سلام میخوام عبارت میانوندی رو بگیره بعد درخت عبارتشو نشون بده میشه واسه کد زنی راهنمایی بفرمایین