نمونه سوالات درس روش اجزا محدود به همراه پاسخ تشریحی از آقای دکتر وحید خوانساری (دانشگاه صنعی شریف) که به تعداد 51 صفحه به آماده دانلود می باشد.