سلام خواهشمندم چند مقاله یا ژورنال و منابع در زمینه سکته مغز در داده کاوی برام ارسال کنید. ممنون