با سلام بنده قصد دارم در پایان نامه خود قبل از هرکاری متن فارسی را به وسیله الگوریتم lzw فشرده کنم. سوال بنده:
1- خروجی lzw یک سری کد و یک دیکشنری است و برای دیکد کردن کدهای حاصله همراه داشتن دیکشنری لازم است،
حجم کدهای خروجی+ حجم دیکشنری = بیشتر از حجم فایل اولیه
آیا راهی هست که متن نهایی فشرده شده را بتوان بدون دیکشنری انتقال داد؟